Vattenavläsning och information från extrastämman

Nedan summeras den extrastämma som hölls i söndags.

 

Innan stämman fördes ett informationsmöte där mycket bra frågor, funderingar och framförallt oklarheter lyftes fram. Detta kommer styrelsen att arbeta med tillsammans med tidigare ledamöter samt banken.

Diskussionerna handlade mycket om intäkter som inte lever upp riktigt till utgifter och även regelrätta felaktigheter i fakturering som måste åtgärdas.

Något som styrelsen också skall undersöka är huruvida Kungälvsbostäder betalar något för den vattenmätare som övriga hushåll delar. Likväl skall deras andelstal kontrolleras och vad som ingår i Kungälvsbostäders avgift.

Vattenmätare kommer även i fortsättningen att betalas av samfälligheten men kostnaden ligger i budget och betalas därav av samfällighetsavgiften.

Avgiften kommer att höjas med 500 kronor från 1500 kr till 2000 kr per år. Detta för att öka vår buffert något i kassa bank.

Vi kommer införa att vattenavläsning kommer sker två gånger per år och här önskar vi hjälp med att skicka ett enkelt foto på sin mätare vid dessa tillfällen. Vi kommer att genomföra avläsning 1 september och 1 mars med en faktura som betalas efterkommande månad.

 

OBS!
En avläsning sker även nu i juni då vi måste avsluta årsmätningen som vi haft tidigare innan vi inför två läsningar per år.

På måndag den 18:e juni önskar vi att samtliga tar en tydlig bild på sin vattenmätare och skickar denna bild till Marcus Rudholm på telefonnummer: 0733-108419. (se exempel nedan).
Önskar man hjälp så finns styrelsen absolut till förfogande. Bara att meddela så hjälper vi till.
OBS!