Här finner ni gällande trivselregler. Vi hoppas att samtliga boende på vår gata respekterar dessa för att skapa ett så trevligt och rättvist boende som möjligt.

  • Mopedåkning på förbindelsevägarna ej tillåten.
  • Markerade platser ska i första hand upplåtas till gäster.
  • Uppställning och långtidsparkering av avställda bilar samt husvagnar är inte tillåten på markerade platser inom området eller på samfälld mark.
  • Vägar, grönytor, staket, buskar, träd, lekplatsutrustning m.m. är allas vår egendom. Alla fastighetsägare skall hjälpa till med skötsel och städning under året.
  • Dumpning av trädgårdsavfall eller andra sopor är inte tillåtet inom området eller på samfälld mark.
  • Gemensam städning av samfälld mark sker under våren. Vid detta tillfälle bör alla närvara.
  • Varje boende ansvarar för att entrévägen/infarten mellan hus och samfälld väg skottas och sandas.
  • Samfälligheten ansvarar för snöröjning och sandning av körväg, dock ej parkeringsplatser.
  • Fel och brister inom området ska felanmälas till styrelsen.