Förberedelser inför vinterhalvåret

Vintern verkar närma sig även i år och det kyler snart på.

Med anledning av ovanstående vill vi ses för att förbereda gatan för vinterväghållning.
Främst tänker vi oss att vi tar bort farthindren, men kanske också ser till att det är lite snyggt och fint på gatan. Ett hinder har jag (Mikael) redan tagit bort då det slet sönder asfalten då det hamnat snett.

Eventuellt krattar vi även bort lite större lövsamlingar och liknande. Kanske finns viss vegetation som kan beskäras eller på annat vis ses över?
Tid för detta är klockan 10.00 söndagen den 13:e oktober.

Vi hoppas att några vill vara med och hjälpa till.