Motioner

Nu är det tillfälle att skicka in Motioner inför årets stämma och dessa behöver inkom till styrelsen senast den 21 mars!

Vattenavläsning

Då var det dags för vinterns vattenavläsning! Vänligen ta kort på er vattenavläsare och skicka sms till Malin Stillman till mobilnummer 0732-644199 med ert namn och adress. Närmare beskrivning och …

Årsstämma avklarad

Styrelsen tackar för en trevlig stämma med god uppslutning. Inga motioner eller tunga frågor avhandlades men en delvis ny styrelse utsågs. Unde fliken ”Styrelsen” framgår vilka ledamöter och suppleanter som …