Årsstämma avklarad

Styrelsen tackar för en trevlig stämma med god uppslutning. Inga motioner eller tunga frågor avhandlades men en delvis ny styrelse utsågs.

Unde fliken ”Styrelsen” framgår vilka ledamöter och suppleanter som utgör styrelsen.
Protokollet är ute för justering och kommer att finnas hos ordförande om man önskar att läsa detta.