Årsstämma 2 maj

Ett år går fort och nu är det åter tillfälle för den årliga stämman. På grund av rådande pandemi kommer vi tyvärr inte kunna genomföra denna stämma som vanligt, utan styrelsen har valt att även i år genomföra en så kallad pappersstämma. Kallelse har gått ut i pappersform till alla medlemmar där upplägget framgår. Övrig information som verksamhetsberättelse, motion, förslag från styrelse, redovisning mm skickas ut per mail. Vid frågor och funderingar kontakta styrelsen